Blog

Montaža odvodne cevi i sifona

Montaža odvodne cevi i sifona

Kada je reč o montiranju odvodne cevi i sifona posebnu ulogu u obavljanju ovog posla ima poseban priključak sa steznim prstenom. Reč je o posebnoj vrsti priključka koji se koristi us vrhu spajanja cevi od polipropilena.

Postoji sugestija i da se pri montiranju odvodnih cevi zapravo same cevi ostružu uz primenu specifičnih alata i da se sami priključci mogu koristitii više puta ukoliko se pre toga premažu odgovarajućim smesama.

Za adekvatno obavljanje montiranja odvodnih cevi i sifona potrebno vam je vrlo malo alata i to testera, nož, lepljiva traka olovka, strugač i svakako priključak sa steznim prstenom.

Ovog puta uz navođenje posebnih koraka opisaćemo vam kako mi obavljamo posao montiranja odvodnih cevi i sifona.

Najpre, obmotamo najobičniji novinski papir oko cevi i to po celom njenom obimu. To nam služi kao vođica za testeru a zatim posebnom testerom za metal, isečemo cev i to pod pravim uglom.

Sve ivice izgladimo nožem i na taj način uklonimo neravnine koje su nastale sečenjem.

Ukoliko je neopphodno mi i ostružemo ivice cevi ali ako se odlučimo za ovaj postupak mi pre toga obeležimo jednu liniju koja je na primer udaljena 1 cm od ivice. A nakon toga vršimo finu obradu cevi sve do naznačenog dela. Ujedno svaki vid nečistoće otklonimo na spoljnem i unutrašnjem delu cevi što je važno kako bi se celokupan posao obavio kako treba. Ujedno, uvek proveravamo da li je gumena manžetna dobro postavljena i vodimo računa da ništa ne uđe u unutrađnji deo priključka.

Nakon svega što smo preduzeli uvučemo cev u sam otvor priključka sve do samog graničnika. Ostavimo obaveznoi minimalni razmakna donjem delu cevi koji nam omogućava širenje. Ako nema pak graničnika uvučemo cev što dublje , olovkom obeležimo dubinu umetanja a zatim izvučemo cev 1 cm od te oznake kako bi se ostavio takozvani dilatacioni razmak. Nakon svega namestimo cev i dobro zategnemo prsten do kraja
Kada je reč o sifonu i montiranju istog, pre svega vrše se sve provere da li je prsten na ulazu u sifon odvrnut i da li je gumena podloška adekvatno postavljena. Zatim postavimo otvor sifona na odvodni deo odnosno nastavak iz sudopere i stegnemo dobro navrtak. Posebnim priključkom spojimo izlaz sifona sa samom odvodnom cevi i uvek na kraju posla proverimo puštanjem vode da li je sve u redu.

Call Now Button